Обуке које се врше у Центру за обуку врше се и према трећим лицима. Услуге одржавања обука се наплаћују по важећем ценовнику.

 

Сви ценовници