ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Иван Дивац, рођен 28.07.1981. године у Пријепољу.
Завршио средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици и Полицијску академију у Београду.
Након завршетка академије од 2005. до 2008. године радио у ПУ Ужице и ПУ Пријепоље као помоћник командира.
Од 2008-2016. године радио у ПУ за град Београд у Одељењу за ЈРМ, а од 2016-2018. године у ПС „Звездара“ заменик командира.
Од 2018-2022. године в.д. Секретара за послове комуналне милиције у Градској управи Београда.
У новембру 2022. именован је на седници Владе Србије за в.д. помоћника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Ожењен, отац двоје деце.

ЧЛАН СКУПШТИНЕ

Предраг Петровић, рођен 27.07.1979. године у Београду.
Завршио средњу Електротехничку школу „Раде Кончар“ у Београду, Вишу школу унутрашњих послова у Земуну, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду и мастер академске студије на студијском програму „Корпоративно право и право организација“ Универзитета Унион у Београду.
Након завршетка Више школе унутрашњих послова од 2004. до 2007. године радио као полицијски службеник у Полицијској испостави за безбедност на рекама.
Од 2007-2019. године обављао послове полицијског инспектора у Одељењу за Јавни ред и мир, ПУ за град Београд, а у периоду 2019. до 2022. године био распоређен на радном месту Заменика начелника Одељења за Јавни ред и мир у ПУ за град Београд.
У децембру 2022. именован је на седници Владе Србије за в.д. помоћника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Ожењен, отац двоје деце.

ЧЛАН СКУПШТИНЕ

Александра Аћимовић, рођена 05.03.1981. године у Љубовији. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.
Од 2007. године обављала послове предузетника, радила на организовању послова , писању уговора и понуда. Након тога била судијски приправник у Прекршајном суду у Београду, где је стекла знање из области прекршајног права. Такође, активно је учествовала у изради пресуда, одговарајућих решења из надлежности суда.
У периоду од 2016 – 2020. године радила у Секретаријату за имовинске и правне послове, Сектору за грађевинско земљиште, Градске управе Града Београда на изради решења из области конверзије, утврђивању земљишта за редовну употребу, уговорни промет земљишта, поступцима размене и отуђења земљишта.
Од 2020. до јануара 2023. била начелник одељења за стручно оперативне послове и заштиту података о личности, Секретаријата за послове комуналне милиције Градске управе Града Београда, где је обавЉала нормативно-правне, студијско-аналитичке и оперативно стручне послове.
Од јануара 2023. године запослена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

ДИРЕКТОР

Михајло Здравковић, рођен је 15. децембра 1983. године. Похађао је Основну школу ”Добросав Јовановић Станко” и Гимназију ”Стеван Сремац” у Нишу. Дипломирао је 2007. године на Универзитету „Едуконс“, на Факултету за услужни бизнис, а 2015. године на истом Факултету стекао је звање мастер економиста. Од 2003. до 2010. године био је запослен у Привредном друштву ”Дрвопромет” доо из Ниша на пословима извршног директора. За резултате у раду добио је Златну плакету као најуспешнији привредник за 2006. годину и Гранд при за резултате постигнуте у производњи, као и за унапређење привреде за 2007. годину. Био је председник Одбора Удружења за шумарство, индустрију за прераду дрвета, целулозе и папира Регионалне привредне коморе Ниш. На локалним изборима 2008. и 2012. године биран је за одборника Скупштине Града Ниша. Током 2008. обављао је функцију заменика председника Скупштине Града Ниша, а потом од 2010. до 2012. године функцију председника Одбора за мандатно – имунитетска питања Скупштине Града Ниша. Био је члан Савета за младе Града Ниша од 2008. до 2010. године. Од 2012. до 2016. године обављао је функцију члана Градског већа Града Ниша задуженог за привреду, одрживи развој и саобраћај, а од 2016. до 2020. године члана Градског већа Града Ниша задуженог за привреду и локални економски развој. Од 2012. до 2014. године био је члан Надзорног одбора и председник Комисије за унутрашњу ревизију ”Телеком Србија” а.д. – Београд. Био је и члан Надзорног одбора СЗ ”Југ” доо – Ниш. Био је председник Наџорног одбора ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у периоду од 30.11.2018. године до 18.04.2019. године. Завршио је додатне едукације из области финансија, пословања и управљања привредним друштвима. Похађао је велики број семинара из области креирања, вођења и формулисања локалне и националне политике, јавних наступа и улоге функционера организованих од стране релевантних домаћих и међународних институција, како у земљи тако и у иностранству. Говори енглески, а служи се грчким језиком. Ожењен је и отац двоје деце.

На функцију директора Привредног друштва „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш именован је 15.04.2019. године.