Obuka nis

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш формиран је и специјализован за обуку особља које обавља послове у цивилном ваздухопловству.

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује потврде о праву на обучавање особља из следећих области:

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш поседује адекватан простор опремљен савременим средствима и материјалима за спровођење обуке.

Током обуке, користе се приручници и скрипте које је израдио тим инструктора из различитих области ваздушног саобраћаја.

Обука се реализује према специјализованим и ефикасним наставним плановима и програмима. Лиценцирани инструктори изводе теоријски и практични део обуке.
Одобрење за рад, сагласност на наставни план и програм, лиценцирање наставног особља и контролу рада Центра за обуку врши Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Центар за обуку Аеродроми Србије доо Ниш издаје потврде о обучености које су признате и на другим аеродромима.