НАЗИВ: ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДОО НИШ

АДРЕСА: Улица ваздухопловаца 24, Ниш

ТЕЛЕФОН: 018/4150547

Е-ПОШТА: treningcentar@aerodromisrbije.rs

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Директор Аеродроми Србије ДОО Ниш – Михајло Здравковић

ОДГОВОРНИ РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ: Помоћник директора – Живојин Тасић

КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ: Данијела Игић