2022. година

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.12.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.12.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 19.11.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 17.11.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.11.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 26.10.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 19.10.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 7.10.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.10.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.9.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.9.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 30.8.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 15.8.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 10.8.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 16.7.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.7.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 14.6.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.6.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 2.6.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 25.5.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 16.5.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 5.5.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.5.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.4.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 14.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 3.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 2.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.3.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 21.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 17.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 14.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 13.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 8.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.2.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 24.1.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 13.1.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.1.2022. године

2021. година

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.12.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 25.12.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 24.12.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 10.12.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.12.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 30.11.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 18.11.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 3.11.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 2.11.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.11.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 30.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 28.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 20.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 11.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.9.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.9.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 17.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 2.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 22.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 20.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 7.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 5.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 22.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 15.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 11.5.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.5.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.4.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 24.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 16.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.2.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.2.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.2.2021. године