Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 20.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 11.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.10.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.9.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.9.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 17.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 2.8.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 22.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 20.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 7.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 5.7.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 22.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 15.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 4.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.6.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 11.5.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.5.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 6.4.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 24.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 16.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.3.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 27.2.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 23.2.2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 1.2.2021. године