Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.9.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 2.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 7.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 5.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 11.5.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.5.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.4.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 24.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.2.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.2.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.2.2021. godine