2023. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 26.12.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.12.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 29.11.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.11.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 10.11.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.11.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.11.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 28.10.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 13.10.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 8.10.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 3.10.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.9.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.9.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 29.8.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 25.8.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 14.8.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 31.7.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.7.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 19.7.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 18.7.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.7.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 26.6.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.6.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.6.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 12.6.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 26.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 11.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.5.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.4.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.4.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 24.3.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.3.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.3.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 7.3.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.3.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.2.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 7.2.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.2.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 19.1.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.1.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 11.1.2023. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.1.2023. godine

2022. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.12.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.12.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 19.11.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.11.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.11.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 26.10.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 19.10.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 7.10.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.10.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.9.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.9.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 30.8.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.8.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 10.8.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.7.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.7.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 14.6.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.6.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 2.6.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 25.5.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.5.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 5.5.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.5.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.4.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 14.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 3.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 2.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.3.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 21.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 14.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 13.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 8.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.2.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 24.1.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 13.1.2022. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.1.2022. godine

2021. godina

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.12.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 25.12.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 24.12.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 10.12.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.12.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 30.11.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 18.11.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 3.11.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 2.11.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.11.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 30.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 28.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 11.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.10.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.9.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.9.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 17.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 2.8.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 20.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 7.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 5.7.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 22.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 15.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 4.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.6.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 11.5.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.5.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 6.4.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 24.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 16.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.3.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 27.2.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 23.2.2021. godine

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 1.2.2021. godine