Припремну документацију за реализацију обуке достављају кандидати пре реализације обуке или привредни субјект који захтева реализацију обуке за своје запослене.

Списак документације коју кандидати достављају пре реализације обуке зависи од области из које се обука реализује и иста је предвиђена Приручником о раду / о обуци центра за обуку за сваку област. Документација садржи следеће:

  • Захтев за реализацију обуке (достављен од привредног субјекта или ресорног руководиоца ако је у питању интерна обука у оквиру Друштва);
  • Пријава за обуку (попуњава кандидат);
  • Копија личне исправе;
  • Копија лекарског уверења;
  • Копија сертифката енглеског језика (уколико је то регулаторни захтев);
  • Копија возачке дозволе (уколико је то регулаторни захтев);
  • Копија важеће потврде о обучености (за периодичне обуке / уколико је то регулаторни захтев);
  • Копија безбедносне провере (уколико је то регулаторни захтев).

Детаљне информације везано за рад Центра за обуку Аеродроми Србије доо Ниш можете добити путем мејла treningcentar@aerodromisrbije.rs.