Pripremnu dokumentaciju za realizaciju obuke dostavlјaju kandidati pre realizacije obuke ili privredni subjekt koji zahteva realizaciju obuke za svoje zaposlene.

Spisak dokumentacije koju kandidati dostavlјaju pre realizacije obuke zavisi od oblasti iz koje se obuka realizuje i ista je predviđena Priručnikom o radu / o obuci centra za obuku za svaku oblast. Dokumentacija sadrži sledeće:

  • Zahtev za realizaciju obuke (dostavlјen od privrednog subjekta ili resornog rukovodioca ako je u pitanju interna obuka u okviru Društva);
  • Prijava za obuku (popunjava kandidat);
  • Kopija lične isprave;
  • Kopija lekarskog uverenja;
  • Kopija sertifkata engleskog jezika (ukoliko je to regulatorni zahtev);
  • Kopija vozačke dozvole (ukoliko je to regulatorni zahtev);
  • Kopija važeće potvrde o obučenosti (za periodične obuke / ukoliko je to regulatorni zahtev);
  • Kopija bezbednosne provere (ukoliko je to regulatorni zahtev).

Detalјne informacije vezano za rad Centra za obuku Aerodromi Srbije doo Niš možete dobiti putem mejla treningcentar@aerodromisrbije.rs.