NAZIV: CENTAR ZA OBUKU AERODROMI SRBIJE DOO NIŠ

ADRESA: Ulica vazduhoplovaca 24, Niš

TELEFON: 018/4150547

MAIL: treningcentar@aerodromisrbije.rs

ZAKONSKI ZASTUPNIK: Direktor Aerodromi Srbije DOO Niš – Mihajlo Zdravković

ODGOVORNI RUKOVODILAC CENTRA ZA OBUKU: Pomoćnik direktora –  Živojin Tasić

KOORDINATOR CENTRA ZA OBUKU: Danijela Igić