Obuka nis

Centar za obuku Aerodromi Srbije doo Niš formiran je i specijalizovan za obuku osoblja koje obavlja poslove u civilnom vazduhoplovstvu.

Centar za obuku Aerodromi Srbije doo Niš poseduje potvrde o pravu na obučavanje osoblja iz sledećih oblasti:

Centar za obuku Aerodromi Srbije doo Niš poseduje adekvatan prostor opremljen savremenim sredstvima i materijalima za sprovođenje obuke.

Tokom obuke, koriste se priručnici i skripte koje je izradio tim instruktora iz različitih oblasti vazdušnog saobraćaja.

Obuka se realizuje prema specijalizovanim i efikasnim nastavnim planovima i programima. Licencirani instruktori izvode teorijski i praktični deo obuke.
Odobrenje za rad, saglasnost na nastavni plan i program, licenciranje nastavnog osoblja i kontrolu rada Centra za obuku vrši Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Centar za obuku Aerodromi Srbije doo Niš izdaje potvrde o obučenosti koje su priznate i na drugim aerodromima.