Poštovani,

kako bismo i ubuduće nastavili kvalitetnu saradnju i učinili je maksimalno efikasnom, molimo vas da imate u vidu da aerodrom Konstantin Veliki u fizičkom smislu predstavlja zonu graničnog prelaza, koja podrazumeva izvesna ograničenja prilikom snimanja ili fotografisanja, kao i u kretanju posetilaca aerodroma.

Svakom dolasku predstavnika medija prethodi obaveza blagovremene najave dolaska putem dopisa poslatog mailom ili telefaksom, u kome je, na memorandumu medijske kuće, potrebno navesti sledeće podatke:

  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vreme (datum i sat) snimanja
  • imena svih članova ekipe, sa brojem lične karte
  • kontakt telefon redakcije

Dopis sa navedenim informacijama treba dostaviti Samostalnom saradniku za marketing i odnose sa javnošću na mail press@aerodromisrbije.rs ili broj telefaksa (+381 18) 458 30 03.

Ukoliko je za potrebe medija predviđen boravak u zoni graničnog prelaza, pored odobrenja nadležnih iz Aerodroma Srbije doo Niš, potrebna je i saglasnost Biroa za saradnju sa medijima MUP RS.

Svi koji žele da snimaju ili fotografišu imovinu ili zaposlene u avio-kompanijama, potrebno je prethodno da pribave saglasnost avio-kompanije.

Dodatna pojašnjenja procedure u vezi sa informativnim snimanjima možete dobiti u kontaktu sa Samostalnim saradnikom za marketing i odnose sa javnošću Aerodromi Srbije doo Niš

Nadamo se da ćemo, poštovanjem propisanih procedura, uspeti da prevaziđemo eventualne nesporazume i postignemo još bolju saradnju.

S poštovanjem,
Aerodromi Srbije doo Niš